10/06/2008


SOUND OF DISASTER : SOUNDS OF DISASTER EP 1985 + SPEAK SWEDISH OR DIE EP 1986
(Hardcore / Sweden)
SOUND OF DISASTER EP :
1.Styrd värld
2.Religösa fanatiker
3.Moral
4.Besides my head
5.Nonchalerad svält
6.Statsmanipulation

SPEAK SWEDISH OR DIE EP :
7.I don't want
8.Framtid
9.BSS
10.Soldat
11.Tänk realistiskt
12.Välfärd
13.Välfärd (Recorded 1984)
14.Let the animals live (Recorded 1984)

No comments: